Integretetspolicy​

Vi på Zivo har alltid och kommer alltid att värna om din personliga integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg hos Zivo. Även när det gäller din integritet. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver Zivos behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Zivos Tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Med “Tjänster” avses vårt tillhandahållande av hemsida, konton, träningsprogram, träningstillfällen, gruppträning, kostplan, mätningar m.m. Här kan du läsa vilken personlig information som sparas och varför.

Om oss

Zivo AB tillhandahåller Tjänster inom personlig träning och kostrådgivning.
Organisationsnummer: 559329-3334.
Vår webbplatsadress är: http://zivo.se.

Den information som vi samlar in

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, lämnar en kommentar, när du väljer att handla i vår kassa, när du använder vår web eller någon annan utav Zivos Tjänster där du lämnar dina personuppgifter. Dessa kan vara:

  • Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer etc.
  • Information om varor/Tjänster som du har köpt.
  • Historisk information om dina köp, betalningshistorik och i vissa fall kredithistorik.
  • Information om hur du använder Zivos Tjänster
  • Enhetsinformation: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem etc.


Den information som ges direkt, såväl som information om varor/Tjänster är generellt sett nödvändig för att ingå i ett avtalsförhållande med oss. Indirekta information utgörs av flera uppgifter som i kombination med varandra kan användas för att identifiera en person.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Delning utav din data

Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter.
Dina uppgifter kan komma att delas till hostingföretag och leverantörer i syfte att lagra data på ett säkert sätt. Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning

Zivo kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller ifall du har godkänt att vi gör det.

Hur länge dina uppgifter sparas

Vi sparar upplysningar om dig så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämnts ovan. Därefter raderar vi dem. Såvida du inte godkänner något annat, innebär detta i huvudsak att:

Upplysningar om administration av medlemskap raderas senast 6 månader efter att medlemskapet har upphört.

Upplysningar om träningshistorik och upplysningar om online träning raderas senast 6 månader efter att medlemskapet har upphört.

Upplysningar om lämnade kommentarer på hemsidan raderas när du själv begär det.
Upplysningar om träningsrelaterade Tjänster raderas löpande.
Upplysningar om köp raderas efter 5 år i enlighet med bokföringslagen.

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vi kan välja att anonymisera ovan nämnda upplysningar istället för att radera dem, dvs. att vi sparar upplysningarna, utan att det längre är möjligt att knyta dem till dig som enskild person.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan även begära en korrigering utav felaktig eller icke-komplett information om dig. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart dina uppgifter skickas

Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Vi måste dock dela personuppgifter med andra verksamheter för att utföra de funktioner och ändamål som beskrivs ovan på ett bra sätt:

Upplysningar från besökare genom lämnade kommentarer på hemsidan kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.
Leverantörer. Vi delar upplysningar med leverantörer som hjälper oss med att utföra våra Tjänster, exempelvis IT-leverantörer.

Du har flera rättigheter enligt regelverket personuppgifter och integritetsskydd. Bland annat har du rätten att kräva insyn, korrigering, radering, begränsning, dataportering samt att protestera mot vår behandling av upplysningar om dig. Kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Vi kommer att besvara ditt meddelande, så snart som möjligt, vanligtvis senast inom en månad. Vill göra dig uppmärksam på att det finns flera undantag och begränsningar i dessa integritetsskydds- och personuppgiftsrättigheter som kan göra att vi inte behöver eller kan låta dig utöva dessa rättigheter.

Om du är oenig eller missnöjd gällande tillvägagångssättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kan du skicka in ett klagomål till Datainspektionen. Vi värdesätter om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.
Du kan vända dig till info@zivo.se om du vill utöva dina integritetsskyddsrättigheter eller om du har övriga frågor, kommentarer eller om du vill ha mer information kring vår behandling av personuppgifter.