VILLKOR

Tack för att du använder våra Tjänster. Med “Tjänster” avses vårt tillhandahållande av hemsida, konton, träningsprogram, träningstillfällen, gruppträning, kostplan, mätningar m.m. Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkor”) noggrant. Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa får du inte tillgång till att använda våra Tjänster.

Om oss och detta avtal

Vi är Zivo AB, ett företag registrerat i Sverige. Vårt företags registreringsnummer är 559329-3334. Vårt registrerade momsnummer är SE5559329-333401.

Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor anges följande:

 • dina juridiska rättigheter och skyldigheter;
 • våra juridiska rättigheter och skyldigheter, och
 • viss viktig information som krävs enligt lag.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@zivo.se.

Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller förbetald post med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss.

Genom att anmäla dig till vår webbplats eller våra Tjänster godkänner du att vi (eller vår representant) kan komma att kontakta dig för att berätta mer om våra Tjänster.

Hur du kan använda våra Tjänster

I utbyte mot att du samtycker till att följa dessa Villkor får du beställa Tjänster från oss, som vi kan gå med på att tillhandahålla dig på de villkor som anges nedan.

Du måste vara minst 18 år gammal eller ha föräldrarnas samtycke för att acceptera dessa villkor och använda våra Tjänster. Om du är under 18 år och har föräldrarnas samtycke rekommenderar vi att dina föräldrar deltar och att de ger dig råd om din användning utav våra Tjänster.

Om du är under 18 år och inte har fått dina föräldrars samtycke till att nyttja våra Tjänster, kan vi inte acceptera dig som kund.

Användning av våra Tjänster sker på egen risk

Vi erbjuder inga medicinska eller professionella råd som du bör förlita dig på. Innan du påbörjar ett
tränings- eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Om du upplever svimningar, yrsel, andfåddhet eller smärta under träningen ska du omedelbart sluta och uppsöka läkare. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. Användning av en måltidsplan är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att eventuella allergier och intoleranser är förenliga med planen. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. Våra Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning.

Observera nedanstående lista över icke uttömmande risker och krav när du använder våra Tjänster:

 • Allergier och intoleranser som kan påverka vår förberedelse av kostplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret >>.
 • Skador, sjukdomar och sjukdomar som kan påverka vår utarbetande av träningsplaner måste
  alltid meddelas i frågeformuläret >>
 • Läs alltid noggrant igenom din kostrådgivningsplan, dess innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot.
 • Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför någon aktivitet.
 • Se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder.
 • Om du väljer att använda någon träningsutrustning är det på egen risk.
 • Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.
 • Rådgör alltid med en dietist och/eller läkare innan du påbörjar något fitness- eller hälsoprogram i allmänhet.

 

Beställning av Tjänster

Vi accepterar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att acceptera beställningen. Då kommer vårt avtal om våra Tjänster att börja gälla mellan dig och oss. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för våra Tjänster. Detta kan bero på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte kunde planera för, att en kreditupplysning som vi har fått för dig inte uppfyller våra minimikrav eller för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av Tjänsterna.

Betalningsvillkor

Om du samtycker till att ta emot våra betalda Tjänster kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vi använder Klarna. Med Klarna kan du betala upp till xx dagar efter att du har gjort din beställning. Din xx-dagars betalningstid startar när din beställning har skickats. Klarna-appen ger dig en fullständig översikt över dina betalningar.

Generellt för all köp gäller 14 dagars betalningsvillkor. För köp via Klarna kan du hitta mer om deras fakturavillkor här >>

Säker betalning

Klarna använder avancerad säkerhet för att skydda din information och förhindra bedrägerier. Med Klarnas köparskydd slipper du allt ansvar om du skulle bli utsatt för ett bedrägeri. Läs användarvillkoren här >>

Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering garanterar en hög säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Dataskyddsinformation

För att kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med Klarna. Detta gäller bara om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att avgöra om du är berättigad att använda deras betalningsmetoder. Den information som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik och beställningsinformation såsom betalningsmetod, leveranssätt, orderinformation och liknande. Användningen av denna information regleras enligt gällande sekretesslagar och Klarnas Dataskyddsinformation.

Vanliga frågor

En fullständig lista med vanliga frågor finns på Klarnas FAQ-sida.

Uppdateringar och ändringar av Tjänsterna

Då och då kan vi komma att uppdatera och ändra Tjänsterna (inklusive vår webbplats) för att förbättra prestandan, öka funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Se till att du accepterar alla uppdateringar av Tjänsterna. Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta använda våra Tjänster (inklusive vår webbplats) eller att funktionaliteten blir nedsatt.

Ditt konto

Du måste hålla alla inloggningsuppgifter som exempelvis användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor konfidentiella och får inte avslöja dem för någon annan person. Om du har någon anledning till att tro att uppgifterna har äventyrats måste du omedelbart återställa dem med hjälp av vår funktion ”Glömt lösenord”. Du får inte under några omständigheter låta någon annan person få tillgång till plattformen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Det kommer inte bara att påverka Tjänsternas funktionalitet, då statistik och spårning inte kommer att vara korrekt, utan du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas utav den person som använder ditt konto, oavsett om det sker med eller utan din vetskap eller ditt samtycke att låta andra få tillgång till Tjänsterna med hjälp av dina inloggningsuppgifter är ett brott mot dessa Villkor och kan leda till att din rätt att använda Tjänsterna dras in eller att vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna.

Du får inte överföra Tjänsterna till någon annan

Vi ger dig en personlig rätt till att använda Tjänsterna enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning, för någon annan kompensering eller gratis, förutom i överenskommelse med oss.

Ändringar av dessa villkor

Vi kan behöva ändra dessa Villkor för att återspegla lagändringar, bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner som vi inför. Vi kommer att ge dig förvarningar om ändringar genom att skicka ett sms eller e-postmeddelande med information angående ändringen eller genom att meddela dig när du använder webbplatsen nästa gång via ditt konto.

Din Integritet

Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy. Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk att all information som du skickar med hjälp av våra Tjänster via vår webbplats kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna (inklusive vår webbplats) tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till Tjänsterna är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter i eller till Tjänsterna annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa Villkor. Dessa Villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda våra Tjänster. Vi beviljar dig denna rättighet endast för att ta emot Tjänsterna på det sätt som tillåts i dessa Villkor. Våra Tjänster (inklusive vår webbplats) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Zivo AB-namnet eller något av Zivo AB-varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter (oavsett om de tillhör oss eller våra licensgivare). Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och våra licensgivares exklusiva egendom. All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om våra Tjänster (inklusive vår webbplats) är helt frivilliga och vi kan använda sådana kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet gentemot dig. Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som tillhörande oss. Du får inte ladda upp något innehåll om du inte har rätt till att göra det och om innehållet uppfyller kraven i avsnittet Licensbegränsningar nedan. Om någon annan hävdar att våra Tjänster eller deras användning i enlighet med dessa Villkor gör intrång i deras immateriella rättigheter är vi ansvariga för att utreda och försvara detta krav.

Licensbegränsningar

Genom accepterandet av dessa Villkor samtycker Du bland annat till att:

 • inte underlicensiera eller på annat sätt göra våra Tjänster (inklusive något tränings- eller kostschema) tillgängliga för någon annan person utan föregående skriftligt samtycke från oss.
 • inte kopiera Tjänsterna (inklusive vår webbplats), förutom som en del av den normala användningen av Tjänsterna eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet.
 • inte översätta, sammanfoga, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller delar av Tjänsterna (inklusive vår webbplats).
 • inte kombinera eller införliva Tjänsterna i eller med andra program, utom när det är nödvändigt för att använda Tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor
 • inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Tjänsterna, även inte försök till att göra något sådant.
 • följer alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för den teknik som används eller stöds av Tjänsterna.

Begräsningar för godtagbar användning

Du får endast använda våra Tjänster (inklusive vår webbplats) för lagliga ändamål. Du får:

 • inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor.
 • inte handla bedrägligt eller illvilligt
 • inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig data, till Tjänsterna (inklusive vår webbplats) eller något operativsystem
 • inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av Tjänsterna.
 • inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt, obscent, sexuellt explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av Tjänsterna.
 • inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare.
 • inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna.

Vårt ansvar för förlust eller skada som du drabbas av

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig när det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försummelse (eller våra anställdas, agenters eller underleverantörers försummelse), eller för grov vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning. Vi ansvarar gentemot dig för förluster och skador som orsakats av oss. Om vi misslyckas med att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider av och som har ett orsakssamband med vårt brott mot dessa Villkor eller på annat sätt med vår underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och omhändertagande. Vi är inte ansvariga för företagsförluster. Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Vad som händer om du inte lämnar nödvändig information till oss

För att vi på bästa sätt ska kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig, kommer vi att behöva inhämta viss information från dig. Informationen kan bland annat avse information om din längd, vikt, träning, måltider, allmänt välbefinnande m.m. Vi kommer att kontakta dig för att be om denna information. För det fall att vi inte skulle få in den efterfrågade informationen inom rimlig tid kommer vi inte att kunna genomföra våra Tjänster för dig. I ett sådant fall ansvarar vi inte för förseningar i utförandet av Tjänsten. Vidare har vi möjlighet att inte genomföra beställda träningstillfällen. Som ett alternativ till förtida avslut på ditt avtal har vi möjlighet att ta ut en extraavgift motsvarande kostnader för extraarbete som föranletts av att inhämta den efterfrågade informationen från dig. Du kommer att upplysas om detta igen när vi efterfrågar informationen av dig första gången.

Upphävande av detta avtal

Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor på ett allvarligt sätt. Detta kan, men är inte begränsat till, att du underlåter att betala inom rätt tid. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren. Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna. Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du har betalat för våra Tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell återbetalning av de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om mötet du beställt samt priset du betalat. Samtliga priser är angivna inklusive moms.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@zivo.se.

Priser

Alla priser på hemsidan anges i SEK och alla priser är angivna med 6% moms.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Köp

Den köpta Tjänsten gäller i 12 månader från försäljningstillfället, om inte annat anges nedan:

 • PT-Online 1 månad, 3 månader eller 6 månader baserat på köpt tjänst.
 • Kostplan 1 månad, 3 månader eller 6 månader baserat på köpt tjänst.
 • Gruppträning gäller i 10 veckor från försäljningstillfället.

Ångerrätt

14 dagers ångerfrist gäller vid köp av våra Tjänster. Använda timmar i ångerperioden återbetalas inte.

Bokad Tjänst

Avbokning från innehavarens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras innehavaren för tillfället.

Reklamation och klagomål

Reklamation ska skickas till oss på info@zivo.se. I ert meddelande ska ni ange namn, adress, e-postadress, ordernummer samt vilken bokning som avses.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan ni som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.